วิธีสังเกตว่าทำถูกหลักวิชชาไหม

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2557

 

วิธีสังเกตว่าทำถูกหลักวิชชาไหม

--


  ถ้าเราทำถูวิธี ก็จะมีรางวัลเกิดขึ้น
  แก่ตัวเรา
คือ ร่างกายจะผ่อนคลาย รู้สึกสบาย
ใจก็สบายๆ
    แม้จะยังไม่เห็นอะไร  แต่ก็รีูสึก
พึงพอใจกับความ
รู้สึกเช่นนี้  จะรู้สึกโล่งๆ  โปร่งๆ 
กลวงๆ  สบายๆ  นี่คือรางวัลเบื้องต้น 
สำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชชา
     พอได้อารมณ์อย่างนี้
สภาวะธรรมอย่างนี้ ที่สบายทั้งร่างกาย
และจิตใจ  ตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆ
ให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มๆ สบายกาย
สบายใจต่อไปอีก
     ความพึงพอใจอย่างนี้แหละ
คือรางวัลของชีวิตเรา ที่จะต่อไป
ยังรางวัลถัดไป  คือกายสบายขึ้น
ใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้นในระดับ
ที่ร่างกายของเราค่อยๆ โล่งโปร่งเบา
สบาย  ขยาย  หรือกลืนหายไป
กับบรรยากาศ  คล้ายๆกับเราไม่มี
   ร่างกาย  ไม่มีตัวตน
  เหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อน
และมีกระแสแห่งความสุข ความบริสุทธิ์
อย่างอ่อนๆเข้ามาแทนที่  ซึ่งจะเพิ่มความ
สบาย   ของกาย และใจ
      มากขึ้นไปเรี่อยๆ

 

 


  พระเทพญาณ มหามุนี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร