การเข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2557

 

การเข้าถึงพระธรรมกาย
คือการเข้าถึงความพอดี

 


เราจะรู้จักความพอดี
ต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
พอไปถึงตรงนั้นแล้ว มันรู้สึกพอ
ไม่ต้องการอะไรที่มากไปกว่านี้
อยากจะศึกษาวิชชาธรรมกาย
ไม่ปรารถนาสิ่งที่มนุษย์เขาปรารถนากัน
คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ ทรัพย์สิน เงินทอง
คล้ายๆ กับมันพ้นระดับนั้นไปแล้ว
มันเลื่อนขั้นของชีวิตไปอีกระดับหนึ่งแล้ว

 

 

 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2546
พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย).
2557.คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1 . ปทุมธานี:มูลนิธิธรรมกาย,หน้า 229.

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร