การเตรียมตัวตาย

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2558

 

นิวเจอร์ซี่

เรื่องการเตรียมตัวตาย

       การทำความดีหรือสั่งสมบุญ ไม่ว่าจะทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ต้องทำบ่อยๆ เพราะขณะเราใกล้จะตาย เราจะไม่สามารถควบคุมตนเองให้คิดเรื่องใดได้ ถ้าเรื่องนั้นเราไม่ได้ทำบ่อยๆ หรือเป็นอาจิณกรรมมากพอ ดังนั้นเพื่อให้คติสุดท้ายของชีวิตเราสว่างไสว ความสม่ำเสมอในการสั่งสมบุญ สร้างบารมีจึงสำคัญมาก 

      "ตัดห่วง ตัดกังวล" เราต้องไม่มีห่วง ไม่มีกังวล โดยยกเคสจริงที่หลวงพ่อเคยให้ในฝันไว้ว่าเคสนี้แท้จริงแล้วมีบุญพอที่จะได้ไปดุสิตบุรี แต่เพราะความห่วงใยหลายซึ่งผูกพันมาก. จึงวนเวียนดูแลหลาน ไม่ได้ไปไหนไกล 

      กรรมหนักฝ่ายบุญที่จะทำให้เราปิดอบายและไปสวรรค์100% คือการเข้าถึงธรรม เราต้องหมั่นนึกถึงองค์พระบ่อยๆ คุณสมบัติและความบริสุทธิ์ในละเอียดของท่าน ก็จะค่อยๆถ่ายทอดมาถึงหยาบๆของเรา เป็นการปรับปรุงอินทรีย์เราให้ค่อยๆสะอาด บริสุทธิ์ขึ้นอีกด้วย 

 

ปฏิบัติธรรมพิเศษนิวเจอร์ซี่26-28มิย.58