ไทยธรรม

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2558

 

ไทยธรรม

 

ไทยธรรม

"เมื่อเจ้าภาพสละไทยธรรมเด็ดขาดลงไป มอบให้แก่พระภิกษุรับเป็นสิทธิ์ใช้ได้
บริโภคได้ ให้เด็กเล็ก ให้ใครก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้รับ ขาดจากสิทธิ์
ของผู้ให้ขณะใด ขณะนั้นแหละปุญญาภิสันทา บุญไหลมาจาก
สายธาตุสายธรรมของตัวเองโดยอัตโนมัติ"

 

 

 

ส่วนหนึ่งของ "อมตะวาจา"
พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร กัณฑ์ที่ 5