อานิสงส์..การชวนคนบวชพระ

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์..การชวนคนบวชพระ

 

อานิสงส์..การชวนคนบวชพระ
๑ . จะทำให้เกิดเป็นผู้นำ เป็นที่รัก เคารพ เกรงใจ ของเหล่ามนุษย์และเทวา
๒ . จะมีบริวารมาก ทุกคนล้วนแต่เป็นบัณฑิต เป็นคนเก่งและดีมีวินัย เคารพ อดทน นำความเจริญรุ่งเรื่องมาสู่ผู้เป็นนาย ไม่นำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้
๓ . จะเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฐิ ในดินแดนที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะบุญนี้จะไป
ตัดรอนวิบากกรรมการคบคนพาล ทำให้เราถูกแวดล้อมไปด้วยผู้มีศีลมีธรรม และจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
๔.การชวนบวชเป็นการสนับสนุนให้คนบำเพ็ญเนกขัมม บารมีอย่างยิ่งยวดบุญนี้จะไปตัดรอนวิบากกรรมกาเมให้แก่ผู้ชวนและย่นย่อภพชาติ          การเกิดเป็นหญิงหรือเพศที่ไม่บริสุทธิ์ 
ทำให้ผู้ชวนเข้าถึงเพศภาวะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ และประพฤติพรหมจรรย์ ออกบวชได้โดยง่าย
๕ . อานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการบวชมีมากเพียงใด ผู้ชวนก็จะได้รับผลบุญอันมหาศาลกับผู้บวชไปด้วย
๖ . จะมีแต่คนมาแนะนำสิ่งที่ดีไปตลอด แม้ถึงคราวที่ชีวิตตกต่ำก็จะมีคนมาช่วยชี้ทางสว่าง
ให้สามารถพ้นวิกฤตของชีวิตไปได้
๗ . บุญจากการชวนบวช จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองในทุกด้าน จะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังจะส่งผล จากหนักให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี
๘ . จะเป็นผู้มีบารมี ๑๐ ทัศ เต็มบริบูรณ์ได้โดยง่าย 
๙ . ผู้ชวนบวชจะอายุยืน เพราะต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป
๑๐.การชวนบวชเป็นการเปิดหนทางการหมดกิเลสและบรรลุมรรคผลนิพพานให้แก่ผู้บวชโดยตรง ผู้ชวนก็จะได้โอกาสในการหมดกิเลส บรรลุมรรคผลนิพพาน ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายไปด้วย ฯลฯ

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร