ความสุขที่แท้จริง

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

 

ความสุขที่แท้จริง

 

ความสุขที่แท้จริง
อยู่ภายในกลางกายของเรา 
ตรงตำแหน่งฐานที่ ๗ ของพระธรรมกาย  
เป็นที่พรั่งพรูของความสุขทั้งหลาย  
เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขทั้งมวล    

ถ้าเราอยากเข้าถึงบรมสุขภายในชีวิตนี้  
เราจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งทุกวัน  
ฝึกฝนไปเรื่อยๆ  อย่างสม่ำเสมอ  
สมาธิก็จะค่อยๆ  สะสมไปทีละเล็กทีละน้อย   
แล้วในที่สุดเราก็จะพบความสุขที่แท้จริง  
ด้วยกำลังแห่งความเพียรของเรา

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร