การเรียนรู้ทำให้เจริญ

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2558

 

การเรียนรู้ทำให้เจริญ

 

พุทธภาษิตสอนใจ

     การเรียนรู้ทำให้เจริญ

     การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งเดียว ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งความสำเร็จทุกอย่าง ล้วนมาจากการเรียนรู้ทั้งนั้น การเรียนรู้มีทั้งทางดี และทางไม่ดี

     หากเลือกเรียนรู้ในทางที่ดี เพื่อประกอบสัมมาอาชีพ ผลก็คือดี พบความเจริญรุ่งเรือง ดังพุทธภาษิตที่ว่า "สุวิชาโน ภะวัง โหติ แปลว่า ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ"

     หากเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดี เช่น เรียนรู้เพื่อประกอบมิจฉาชีพ ย่อมได้รับความหายนะแน่นอน ดังพุทธภาษิตที่ว่า "ทุวิชาโน ปะราภะโว แปลว่า ผู้มีความรู้ในทางชั่ว เป็นผู้เสื่อม"

     การเรียนรู้นั้น ไม่มีวันจบสิ้น ขึ้นอยู่ที่ว่า เราเลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ดี และมีประโยชน์ แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ถือว่าเป็นสิ่งดี

     ดังนั้น การเรียนรู้ สอนให้ผู้เรียนได้รู้ดีเพื่อทำดี รู้ชั่วเพื่อละเว้นจากความชั่ว อยู่ที่เราเลือกจะทำ และนำไปปฏิบัติ ให้ถูกต้องหรือไม่เท่านั้น

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร