ทำได้...ง่ายนิดเดียว

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2558

 

ทำได้...ง่ายนิดเดียว

 

ทำได้...ง่ายนิดเดียว

             การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการยาก

            การได้เกิดเป็นมนุษย์ เสมือนเต่าตาบอด ร้อยปีโผล่มา 1 ครั้ง รอดห่วงที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทร การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นการยาก 

             ดังนั้น....เกิดเป็นมนุษย์แล้ว มีโอกาส ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นการยากยิ่ง

ในกามภพ นี้ ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะ  การได้อัตภาพเกิดเป็นผู้ชาย มีคุณสมบัติครบบวช ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เป็นการยาก  อัตภาพของชายแมนที่ออกบวชได้  ผ่านความยากมาเยอะแล้ว...อย่า ทำอะไรให้ยากอีก นะ เดินไปหาพระ วัดใกล้บ้าน สมัครบวชพระเข้าพรรษา ทำสิ่งง่ายๆ ให้กับชีวิต...

1 พรรษา ลูกผู้ชายทำได้ ง่ายนิดเดียว

 

 

 

3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
-------------------------------------------