รู้ได้ด้วยตนเอง

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2558

 

 

รู้ได้ด้วยตนเอง

ความเชื่อของศาสนามี 2 ความเชื่อ
นิยมพระเจ้า เทวนิยม เชื่อเรื่องพระเจ้า
ไม่นิยมพระเจ้า อเทวนิยิม ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า

" อย่าเอาปัญญาของมนุษย์ มาเทียบกับพระเจ้า "
พระเจ้าสูงสุด หลุดออกจากเหตุผล
ประมาณว่ามนุษย์โง่กว่าพระเจ้า จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะ แต่พระเจ้าที่ฉลาดกว่ามนุษย์ คือ พระเจ้าที่อยู่ในตัวมนุษย์นั้นเอง...
(ความลับเฉพาะ สำหรับผู้ที่ศึกษาและปฎิบัติเข้าถึง )

ไม่น่าเชื่อ แต่ก็ต้องเชื่อ เทวนิยมก็เชื่อเรื่องเหตุและผล เชื่อกฎของการกระทำ เชื่อเรื่องผลของกรรม มีวิบากกรรม มีตกนรก ไปสวรรค์ เหมือนกัน....
ทำดี ทำตามคำสอนได้ไปสวรรค์
ทำชั่ว ไม่ทำตามคำสอนตกนรก
ปฏิเสธคำสอน ตาย (พวกยักษ์ดำ)

เทวนิยม นิยมสอน ให้มนุษย์หวาดกลัวนรก ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ ด้วยนโยบาย ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ตัดนิ้ว ตัดมือ ตัดคอ เป็นต้น หรืออาจเป็น กุศโลบายทำให้เห็นนรก ตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์..หรือเปล่า

อเทวนิยม พระพุทธศาสนาสอน ให้เข้าใจ เข้าใจแล้วปฎิบัติตาม ปรับจิต ตามจริตของตน เพื่อให้เข้าถึงอย่างเข้าใจ ตามภูมิปัญญาที่มี.

สำหรับชาวพุทธ เราต้องพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ ตามคำสอนของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยตัวของเราเอง...

สิ่งนี้ พระพุทธเจ้า เรียกว่า ปัจจัตตัง คือ รู้ได้ด้วยตนเอง

ปล. 1 พรรษา 3 เดือน เพียงพอที่จะศึกษาและพิสูจน์ ให้รู้จัก ให้เข้าใจ ให้เข้าถึง สิ่งที่เรียกว่า กฎแห่งกรรม เพราะมีกฎแห่งกรรม ทำให้มีนรก และสวรรค์ 

 

 

30 มิถุนายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
------------------------------------------