ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2558

 

ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น

 

 

ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น

              คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้  จะวิ่งหนีบุญ  ก็หนีไม่พ้น  จะวิ่งหนีบาป  ก็หนีไม่พ้น  เพราะทั้งบุญและบาปติดที่ศูนย์กลางกายของเรา  จะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไร  ก็ได้ผลอย่างนั้น  สร้างความดี  สร้างกุศล  ก็ได้บุญ  ได้ความสุข

 

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 Total Execution Time: 0.00097833474477132 Mins