คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2558

คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน
 

คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน

 

          อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ. 

( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า )

          สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต 

( กราบ ๑ ครั้ง ประนมมือ กล่าวว่า )

          อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต 

( กราบ ๑ ครั้ง ยืนขึ้นประนมมือ กล่าวว่า )  

          วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ. 

( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กราบ ๓ ครั้ง )  

 

           คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน    

        เสียง MP3  downlaod

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร