ทำความดีต่อไป

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

ทำความดีต่อไป

 

ทำความดีต่อไป

พระพุทธเจ้าตรัสว่า
อยากให้ใครดีมา ก็ให้ดีกับเขาก่อน
แม้จะเถียงว่า
ดีอย่างไร มันก็ร้ายมาอยู่วันยังคํ่า

แต่ที่สุดแล้ว
เมื่อดีกับคนมากพอ
ยืนหยัดอยู่กับตัวตนเดิมนานพอ
ความพร้อมจะดีกับใครๆจริงๆ
ก็เข้มข้นพอจะผ่อนหนักให้เป็นเบา
หรือเปลี่ยนร้าย ให้กลายเป็นดีได้

ถึงตรงนั้นจะรู้ว่า
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดีครั้งเดียว
แล้วได้รับผลตอบแทนดีๆกลับมาตลอดไป

แต่ท่านให้ดีตลอดไป
แล้วค่อยหวังจะรับผลดีได้นานๆ