คำคมของฝรั่ง น่าคิดมาก....

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

คำคมของฝรั่ง น่าคิดมาก....

 

คำคมของฝรั่ง น่าคิดมาก.... 

Before you speak, listen.
ก่อนจะ “พูด” อย่าลืม “ฟัง” เสียก่อน
Before you write, think.
ก่อนจะ “เขียน” อย่าลืม “คิด” เสียก่อน
Before you spend, earn.
ก่อนจะ “จ่ายเงิน” อย่าลืม “หาเงิน” เสียก่อน
Before you invest, investigate.
ก่อนจะ “ลงทุน” อย่าลืม “ตรวจสอบ”
Before you criticize, wait.
ก่อนจะ “ติเตียน” อย่าลืม “หยุดคิด”
Before you pray, forgive.
ก่อนจะ “สวดมนต์” อย่าลืม “ให้อภัย”
Before you quit, try.
ก่อนจะ “เลิกทำ” อย่าลืม “พยายาม”
Before you retire, save.
ก่อนจะ “เกษียณ” อย่าลืม “เก็บเงิน”
Before you die, give.
ก่อนจะ “ตาย” อย่าลืม “ให้” เสียก่อน.