เพลง ธ.ท.ญ.

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

เพลง : ธ.ท.ญ.
คำร้อง : ตะวันธรรม
ทำนอง/เรียบเรียง : ปัญจสิขะ
ขับร้อง : ปัญจสิขะ
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

----------------------------------------------------------

เพลง : ธ.ท.ญ.


เด็กน้อยน้อย เธอรู้ไหม เก็บใบไม้สะเทือนถึงดวงดาว

คลื่นความดีเต็มฟ้าพร่างพราว สุกสกาวในยามราตรี

ก้อนเมฆหล่นจากฟากฟ้า ลงสู่ห้วงมหานที

เกิดคลื่นเป็นหมื่นล้านปี ธรณีริมฝั่งกระเทือน

ความดีเพียงนิดมีผล บันดาลดล ดินฟ้าลั่นเลือน

เปลี่ยนผันตะวันดาวเดือน กระจ่างเหมือนแสงทิพย์นวลตา

จงมาช่วยกันสร้างฝัน ทุกวันสร้างสรรค์โลกหล้า

ให้งามดุจสวรรค์ชั้นฟ้า กว่าชีวามอดม้วยมลาย

ธ.ท.ญ. ช่อดอกไม้น้อย โลกคอยเข้าถึงธรรมกาย

เจ้าจงพาไปให้ถึงจุดหมาย แม้ชีพวายไม่เสียดายชีวา

ธ.ท.ญ. ช่อดอกไม้น้อย โลกคอยเจ้าอยู่ทุกเวลา ต่อไปเมื่อเจ้าเติบกล้า

จงพาโลกเข้าถึงธรรมกาย... ต่อไปเมื่อเจ้าเติบกล้า จงพาโลกเข้าถึงธรรมกาย