น้ำ

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

 

น้ำ

 

น้ำ

น้ำ จงขุดบ่อน้ำ ...
ก่อนที่คุณจะกระหาย

น้ำ เราต้องสร้าง ...
สัมพันธภาพกับผู้อื่น 
ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือ

 

 

Harvey Mackay