การเจริญมุทิตาให้ถึงสีมสัมเภท

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

การเจริญมุทิตาให้ถึงสีมสัมเภท

            ต่อจากนั้นให้ทำมุทิตาให้เป็นสีมสัมเภท คือทำจิตให้เสมอกันในบุคคลทั้ง 4 จำพวก คือ คนที่รักมาก คนเป็นกลางๆ คนคู่เวร และตนเอง ในการเจริญมุทิตาภาวนา เมื่อได้เพียรทำภาวนาให้มากเข้าๆ ในที่สุดก็จะบรรลุถึง อัปปนาฌาน แล้วทำฌานนั้นให้ก้าวหน้าทีละขั้นตามลำดับ ในที่สุดก็จะบรรลุถึงฌาน 3 ในระบบฌาน 4 และฌาน 4 ในระบบฌาน 5 โดยทำนองกับที่กล่าวมาแล้วในเมตตาภาวนา ทุกประการ

 

----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.044964834054311 Mins