"กำลังใจของหลวงพ่อ"

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

 

"กำลังใจของหลวงพ่อ"
            กำลังใจของทุกคนมีเท่ากัน กำลังใจของหลวงพ่อก็มีเท่ากับลูกทุกองค์ ต่างกันตรงที่หลวงพ่อนำมาใช้บ่อย ๆ ยิ่งใช้ก็ยิ่งมี ไม่เหมือนกับกำลังกายยิ่งใช้ยิ่งหมดไป
            หลวงพ่อมีเป้าหมายชีวิตจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม เพราะปรารถนาให้ตนเองพ้นจากบ่าวจากทาสของพญามาร และจากจุดที่เราจะช่วยตัวเราให้พ้นทุกข์นี่เอง จะเป็นผลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ตามไปด้วย เพราะถ้าหากเราไม่ช่วยตนเองให้พ้นจากบ่าวจากทาสเราก็จะถูกบังคับให้ตกต่ำไปเรื่อย ๆ และจะมีแต่ความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้น
           หลวงพ่อมีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม แต่ก็ไม่ได้คิดไปยาวไกล คิดไปแค่วันต่อวัน ก่อนจำวัดก็คิดอย่างนี้ว่า เราต้องไปถึงให้ได้ ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์ และจะตั้งใจไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน วันต่อวัน จนเดี๋ยวนี้จะ ๓๐ พรรษาแล้ว ก็ยังคิดอย่างนี้ใจของหลวงพ่อไม่เคยหลุดจากศูนย์กลางกายเลย

 

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่