6 ส.ค.วันสมาธิโลก

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2558

 

6 ส.ค.วันสมาธิโลก

 

6 ส.ค.วันสมาธิโลก

วันสมาธิโลกเกิดขึ้นจากการปรารภถึงเหตุการณ์
             โศกนาฏกรรมประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเครื่องบินของสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมือง ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2488 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวถึง กว่า 200,000คน 

 

 

             ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมขององค์กร ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จึงมีมติให้วันดังกล่าว ของทุกปีเป็นวันสมาธิโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลก หันมาสร้างสันติภาพด้วยวิธีที่สงบ ปราศจากความรุนแรง และรณรงค์ให้ชาวโลกหันมาให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจ ของมวลมนุษยชาติ อันจะเป็นทางมาของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกอย่างแท้จริง