เหตุของการไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2558

 

เหตุของการไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์

 

เหตุของการไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์

           ถาม : คุณยายทำกับข้าวให้คุณยายทวดใส่บาตรทุกวัน แต่คุณยายไม่ยอมออกมาใส่บาตรด้วย ไม่ทราบว่าผลบุญจะได้ต่างกันอย่างไรคะ

          คุณครูไม่ใหญ่
          คุณยายทำอาหารให้ทวดใส่บาตรทุกวัน เวลาบุญส่งผล ก็จะทำให้คุณยายไม่ได้เป็นใหญ่ในสมบัตินั้น คือ ได้ใช้ทรัพย์ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์ เหมือนเราได้ขับรถเบ็นซ์ แต่เป็นสารถี คือ ได้ขับรถเบ็นซ์ เรียกว่า โก้ นี่รถเบ็นซ์ฉันขับมานะ แต่เจ้าของนั่งอยู่ข้างหลัง หรือมีบ้านอยู่ แต่ไม่ได้เป็นของเรา เขาแค่ให้ใช้ได้ตามสะดวกเท่านั้น ส่วนคุณทวดใส่บาตรเองก็จะได้บุญเต็มที่ 

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร