ขาดบุญชวนคนทำความดีในอดีต

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2558

 

ขาดบุญชวนคนทำความดีในอดีต

       

      ถาม

            ลูกมีบุพกรรมอะไร จึงมีญาติและคนรอบข้างคอยขัดขวางการมาวัด สามี ลูกชายคนแรก และลูกสาวคนที่สองของลูก ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องการสร้างบุญมากนัก พวกเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างไหมคะ และควรทำอย่างไรให้ทุกคนในครอบครัวของลูกได้เข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะ

        คุณครูไม่ใหญ่ 
ลูกมีคนรอบข้างและหมู่ญาติขัดขวางการมาวัด เพราะขาดบุญชวนคนทำความดีในอดีต แต่ชาตินี้ได้แก้ผังใหม่ด้วยการชวนคนทำความดีแล้ว เป็นสิ่งที่ถูกต้อง สามี ลูกชายคนแรก และลูกสาวคนที่สองก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมา แต่ไม่ต่อเนื่อง ลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ทุกๆ คน ด้วยจิตใจที่เยือกเย็นและอดทนในการให้เหตุผล สักวันหนึ่ง บุญเก่าของทุกคนที่ทำไว้ส่งผล ก็จะทำให้เขากลับมาเข้าวัดสร้างบารมี

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่ 

๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร