บิดเบือนคำสอน

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

บิดเบือนคำสอน

 

ที่นี่...มีคำตอบ

          ตอน  บิดเบือนคำสอน

            คำถาม : การที่นักการศาสนาหลายท่าน สอนให้เข้าใจเรื่องบุญบาป นรกสวรรค์แบบผิดๆ ว่าเป็นอุบายที่สร้างขึ้น เพื่อค้ำจุนสังคมเป็นต้น การสอนเช่นนี้ ถ้าเป็นเพียงความเข้าใจผิด จะมีวิบากกรรมเช่นไร และถ้ามีเจตนา ต้องการบิดเบือนคำสอน จะมีวิบากกรรมเช่นไรครับ

          คำตอบ คุณครูไม่ใหญ่ : ถ้าคำสอนนี้เกิดจากความเข้าใจผิด จะมีวิบากกรรมโดยย่อ คือ จะทำให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมลำบาก และบรรลุธรรมได้ช้า เช่น จะศึกษาธรรมะก็ต้องเจอความลำบาก ต้องขึ้นเขาลงห้วย เจอสัตว์ร้าย เจอภัยธรรมชาติ ต้องไปนั่งริมปากเหว แต่ก็ยังไม่บรรลุธรรม จะบรรลุธรรมช้า เพราะ เข้าใจความจริงคลาดเคลื่อน ในการสอน เนื่องจากเป็นนักคิด ก็ด้นเดาใช้เหตุผล เท่าที่ตัวเองจะสันนิษฐานเอา และถ้าไปสวรรค์อย่างมาก ก็ไปได้แค่ชั้นจาตุมหาราชิกา สายวิทยาธร แล้วก็ไปนั่งคิดต่อบนนั้นเพลินๆ ไปวันๆ

           ถ้ามีเจตนาบิดเบือนคำสอน จะมีวิบากกรรมโดยย่อ คือ จะไปอบายด้วยใจที่เศร้าหมอง เช่น ไปมหานรก อุสสทนรกยมโลก ไปเป็นเปรต อสุรกาย ที่มีรูปร่างพิกลพิการ ทุกข์ทรมานมาก เป็นต้น เมื่อ
กลับมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นบ้า ใบ้ หูหนวกตาบอด รูปร่างพิกลพิการ และจะห่างไกลพระพุทธศาสนา

 

 

 

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550