กรรมที่ไม่สามารถรักษาทรัพย์ไว้ได้

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2558

 

 กรรมที่ไม่สามารถรักษาทรัพย์ไว้ได้

     

 กรรมที่ไม่สามารถรักษาทรัพย์ไว้ได้

           บุญใดทำให้พ่อขายที่ได้จนมีฐานะดี ในระดับเศรษฐี แต่กรรมใดทำให้พ่อไม่สามารถ รักษาทรัพย์นั้นไว้ได้ และต้องกลายมาเป็น คนจนอีกครั้ง


คุณครูไม่ใหญ่

             พ่อขายที่ได้จนมีฐานะเป็นเศรษฐีคนแรก ของหมู่บ้าน เพราะบุญในอดีตชาติมาส่งผล เรื่องมีอยู่ว่า ชาตินั้นมีคนมาชวนท่านร่วม สร้างวัด ตอนแรกท่านฟังแล้วเกิดปีติ ได้นำ ปัจจัยที่มีไปร่วมทำด้วยความปีติมาก ทั้งๆ ที่ปัจจัยก็ไม่ได้มากอะไรนัก แต่ปีติมาก บุญนี้ จึงมาส่งผล ต่อมาพ่อไม่สามารถรักษาทรัพย์นั้นได้ และต้องกลายมาเป็นคนจนอีก เพราะในภาย หลังจากการทำบุญสร้างวัด ได้ไปขัดใจกับ มัคนายกคนที่ชวนมาสร้างวัดนั่นแหละ เลยไป ทวงเงินคืนด้วยความหงุดหงิดและความตระหนี่ วิบากกรรมนี้มาส่งผล เพราะไม่มีบุญรองรับ
สมบัติที่จะเกิดขึ้น

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร