คำพูดอันน่า ชื่นใจ

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

คำพูดอันน่า ชื่นใจ

 

Good words should be 
given to loved ones 
while they are still living.

คำชื่นชม คำพูดอันน่า
ชื่นใจ ควรมอบให้คนที่
คุณรักและปรารถนาดี
ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่

 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร