คำพูดอันน่า ชื่นใจ

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

คำพูดอันน่า ชื่นใจ

 

Good words should be 
given to loved ones 
while they are still living.

คำชื่นชม คำพูดอันน่า
ชื่นใจ ควรมอบให้คนที่
คุณรักและปรารถนาดี
ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่

 

คำคมจาก ... คมธรรม