ความจริงอันสูงสุด ที่ถูกปกปิด

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

 

ความจริงอันสูงสุด ที่ถูกปกปิด

ความจริงอันสูงสุด ที่ถูกปกปิด

" ต่อให้เจ้ารู้ความจริงอันสูงสุด ใครจะไปเชื่อเจ้า "

       คำพูดของพญามาร กับเจ้าชายสิทธัตถะ ขณะมาขัดขวาง ไม่ให้เจ้าชายบรรลุธรรม ในละครเรื่อง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 

        นั้นซินะ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไม แม้นในปัจจุบันนี้ วิชชา แสงสว่างของชีวิต คำสอนของพระพุทธเจ้า คือ ความจริงอันสูงสุด ที่จะทำลายอวิชชา ความไม่รู้ ความมืดบอด ขจัดกิเลสในใจของมนุษย์ให้หมดไป จึงไม่มีใครเชื่อ...

        ไม่เชื่อ จึงไม่ปฎิบัติ ไม่ปฎิบัติจึงไม่เข้าถึง ไม่เข้าถึงความจริงอันสูงสุดของชีวิต...ชีวิตจึงตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร ชีวิตของมนุษย์ จึงมีแต่ ความทุกข์

          ความจริงอันสูงสุด ที่จะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริง ถูกพญามารปกปิด....คนจึงเชื่อคำสอนพญามาร มากกว่า คำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้คนไปอบายเท่ากับขนโค ไปสวรรค์เท่ากับกับเขาโค ...มีความทุกข์มากกว่าความสุข

         พรรษานี้ ยังมีเวลา มาเปิดเผยความจริงอันสูงสุด ที่ถูกปกปิดด้วยอวิชชา ความมืดบอด ในใจมายาวนาน ให้สว่างไสวด้วยวิชชา ความรู้แจ้งเห็นจริง เห็นทุกสิ่ง ที่ถูกปกปิดไว้ ด้วยการเจริญสมาธิภาวนา กันดีกว่านะ...

เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม...


 

 

22 สิงหาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร