ตากายทิพย์

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

 

ตากายทิพย์

 

วาทะธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ

วาทะที่ ๑๐ : ตาทิพย์  23 ส.ค. 58 โดย สิงหล

             ตาทิพย์นี้แม้สาวกของพระองค์ก็มีได้ เอาตามนุษย์ ตากายทิพย์ รูปพรหม อรูปพรหม ซ้อนกัน แล้วเอาตาธรรมกาย มองซ้อนตากายอรูปพรหม จะเห็นชัด คล้ายกับว่าแว่นหลายๆ ชั้น ซ้อนกัน ฯ 

 

 

(กัณฑ์ที่ ๑ : พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

จากหนังสือมรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร))