ติด กับ หลุด

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2558

 

ติด กับ หลุด

 

วาทะธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ

วาทะที่ ๙ : ติด หลุด  22 ส.ค. 58 โดย สิงหล

   ติด หลุด เป็นหัวข้อสำหรับผู้ปฏิบัติ

ปล่อยอุปาทานไม่ได้เรียกว่า "ติด"

ปล่อยได้เรียกว่า "หลุด"

ติดคือติดอยู่ในโลก

หลุดคือพ้นจากโลก

เรียกว่า โลกุตตระ ฯ 

 

(กัณฑ์ที่ ๑ : พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

จากหนังสือมรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร))