ชนะใจ หากเราอดทน

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

 

ชนะใจ หากเราอดทน

 

ชนะใจ

         หากเราอดทน ให้อภัย และทำแต่ความดี ก็จะสามารถชนะใจเขาได้ในที่สุด เป็นวิธีการที่ถูกต้องทีเดียว เหมือนแก่นจันทร์... ตอบแทนคมขวานด้วยความหอม เมื่อขวานฟันไปที่แก่นจันทร์จนขาดกระเด็น ความหอมกลับติดขวานนั้นมา 
         แม้ใครจะร้ายกับเราก็ให้เราทำแต่ความดีตอบแทน ในที่สุดก็เป็นชัยชนะอย่างถาวรและยั่งยืน คือชนะใจกัน เมื่อชนะใจแล้วเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือได้ความรักและความปรารถนาดีกลับคืนมา

 

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
22 มิถุนายน 2549

จากหนังสือ AT LAST YOU WIN
ในที่สุดคุณก็ชนะ

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร