อุทิศชีวิตเพื่อตามรอยบาทพระบรมศาสดา

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2558

 

อุทิศชีวิตเพื่อตามรอยบาทพระบรมศาสดา

 

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร)

หรือ หลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ  

         ที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อการบรรลุธรรม ตามรอยบาทของพระบรมศาสดา     ท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานก่อน
เริ่มทำสมาธิภาวนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่า
          “ถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้า ต้องการ เป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต”
          เมื่อท่านตั้งจิตมั่นลงไปอย่างนั้นแล้ว   ท่านก็เริ่มปรารภ ความเพียร จนกระทั่งบรรลุธรรมได้สำเร็จในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ และได้แนะนำสั่งสอนหลักการปฏิบัติ อริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยคำสรุปที่สั้นกะทัดรัดเหมาะสมแก่การศึกษา ของชาวโลก ยุคนี้ไว้ว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” ซึ่งหมายความว่าการบรรลุธรรม ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น   จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรา สามารถปล่อยวางใจในขณะเจริญภาวนาให้เกิดความหยุดนิ่งอยู่ ในศูนย์กลางกายอย่างต่อเนื่องไม่ถอนถอย  อันจะเป็นเหตุให้เกิด การกลั่นกาย  วาจา  ใจให้บังเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นไปตามลำดับๆ
         จนกระทั่งใจบริสุทธิ์เท่ากับนิพพาน ทำให้ได้เห็นนิพพานเข้าถึงนิพพาน  และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับนิพพานนั่นเอง
                                                     

 

 

(คู่มือพุทธมามกะ)
           ฉบับ ความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด