ยิ่งมืดมิดเท่าใด.. 

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2558

 

ยิ่งมืดมิดเท่าใด.. 

 

ยิ่งมืดมิดเท่าใด.. 
จะยิ่งมองเห็นความสว่างไสวได้งดงาม
ความมืดมิด.. ย่อมสอนให้เรารู้จักแสงสว่าง
เรียนรู้แล้วย่อมจะสรรค์สร้าง 
ก้าวเดินอย่างสวยงาม

Darkness allows us to see the marvellous moonlight..
 

 

 

 Total Execution Time: 0.001151967048645 Mins