ไม่ได้มรดก

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2558

 

ไม่ได้มรดก

 

ไม่ได้มรดก
บุพกรรมใดที่ทำให้พ่อของลูกไม่ได้รับ
มรดก ทั้งๆ ที่พี่น้องคนอื่นได้รับมรดกมากมาย

คุณครูไม่ใหญ่

          พ่อของลูกไม่ได้รับมรดกเหมือนพี่ๆ น้องๆ เพราะทำทานมาน้อย อีกทั้งในอดีตชาติหนึ่งได้เกิดเป็นลูกคนโต เมื่อพ่อแม่ตาย แล้วก็จัดการแบ่งมรดกให้น้องๆ  แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งที่ชอบขัดใจตนเองเรื่อยๆ เลยมีอคติ ไม่ให้มรดกแก่น้องคนนั้น  วิบากกรรมนี้ มาส่งผล ทำให้ชาตินี้พ่อของลูกไม่ได้รับมรดกเหมือนพี่ๆ น้องๆ เลยรวยชาตินั้นชาติเดียว
 

 

๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙