ทุกคนอยู่ได้ ด้วยการให้ 

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

 

ทุกคนอยู่ได้ ด้วยการให้ 

 

ทุกคนอยู่ได้ ด้วยการให้ 

         ศาสนาพุทธ  อยู่ได้ด้วยการให้  ถ้าเลิกให้กันเสียสักเดือนเดียว ข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละ  หยุดกันหมดทั้งประเทศ  ทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละ  ศาสนาดับ พระเณรสึกหมด หายหมดไม่เหลือเลย  นี่เพราะอะไร  เพราะการให้นี่เอง 

     การให้นี่สำคัญนัก เพราะทุกคนอยู่ได้ด้วยการให้ทั้งนั้น  ท่านจึงได้ยืนยันตามตำรับตำราว่า...ให้โภชนาหารอิ่มเดียว  ได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ เป็นที่ปรารถนาของมหาชนคนทั้งหลาย 

 

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี