ถ้าดีชั่วรู้หมด...อดได้

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2558

 

ถ้าดีชั่วรู้หมด...อดได้

 

ถ้าดีชั่วรู้หมด...อดได้
ส่วนมากดีชั่วรู้ไม่หมด จึงอดไม่ได้
รู้หมด คือ ต้องรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง
ถ้าดีชั่วรู้หมดอย่างนี้...อดได้แน่นอน

 

 

๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)