บุญ ส่งผลให้เกิดสมบัติทั้งหลาย

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2558

 

บุญ ส่งผลให้เกิดสมบัติทั้งหลาย

 

บุญ ส่งผลให้เกิดสมบัติทั้งหลาย

บุญเกิดจากการให้ทาน ผังสำเร็จก็จะส่งผลให้เป็นคนมี โภคทรัพย์สมบัติ 

 บุญเกิดจากการรักษาศีล  ก็จะส่งผลให้เรามีรูปที่งาม มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความแข็งแรง สดชื่น ตลอดเวลา ที่มีกายมนุษย์อยู่ 

 บุญเกิดจากการภาวนา  ก็จะเป็นผังสำเร็จให้มีดวงปัญญา สว่างไสว แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร