แก่นพุทธศาสนา

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2557

 
แก่นพุทธศาสนา
 


ธรรมกาย เป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา
เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าเข้าไปให้ถึง
เป็นของเก่าดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา
แต่นำมาเป่าฝุ่นใหม่
ไม่ใช่เป็นของใหม่หรือลัทธิใหม่
เป็นเพราะละเลยการศึกษาการปฏิบัติมานาน
จึงได้เลือนหายไป
แต่สัจธรรมก็คือสัจธรรม
เป็นของจริงที่อยู่ภายใน
ที่เราสามารถศึกษาได้
ค้นคว้าได้ สัมผัสได้ เข้าถึงได้
ด้วยกำลังแห่งความเพียรของเราในชีวิตนี้
 
 

พระเทพญาณมหามุนี
๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 34)