อารมณ์ดีและอารมณ์สบาย

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
อารมณ์ดีและอารมณ์สบาย


       
 
อารมณ์ดีและอารมณ์สบาย   จะเป็น
อุปกรณ์อย่างสำคัญ ที่จะทำให้สติกับสบาย
ของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

       จงตั้งพรหมวิหารธรรมขึ้นมาในใจ
ให้มีความรู้สึกเป็นมิตร  และปรารถนาดี
ต่อทุกๆ คน

       ไม่ว่าเพื่อนสหธรรมมิกนั้น จะพลาดพลั้ง
หรือล่วงเกินเรา   โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
ก็ให้อภัย ไม่ถือสา ไม่สนใจในสิ่งที่ล่วงเกิน
หรือข้อบกพร่องพลาดพลั้งของเพื่อนสหธรรมิก

     ให้รักษาอารมณ์ดี อารมณ์สบายของเรา
ให้ได้ตลอดทั้งวัน ทั้งคืน ทั้งหลับ ทั้งตื่น ทั้งนั่ง
นอน ยืน เดินมีความรู้สึกเป็นมิตรและปรารถนาดี
ต่อทุกๆ คน


คำสอนพ่อ
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร