ใจหนักแน่น ... ดั่งภูผา

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
 ใจหนักแน่น ... ดั่งภูผา 
 


 ชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลง มีดีใจเสียใจ
เต็มไปด้วยความผกผัน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพร่างกายและจิตใจภายใน
 

 ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
สิ่งสำคัญที่สุด คือ ...
การรักษาใจของเราให้มั่นคงเข้มแข็ง
มีอารมณ์ดี อารมณ์เดียว ...
อารมณ์สบายให้ได้ตลอดเวลา
 

 แม้มีสิ่งภายนอกมากระทบ ...
แต่ก็ไม่กระเทือนเข้ามาในจิตใจ
 

 เปรียบเสมือนภูเขา ...
ที่บางครั้งมีหิมะปกคลุม
บางครั้งมีลมพายุพัดกระหน่ำ
บางครั้งมีฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
ทั้งๆ ที่ภูเขาได้รับความปั่นป่วนรอบด้าน ...
แต่กลับนิ่งเฉย ไม่สะทกสะท้านใดๆ !
 

 ชีวิตของเราก็เช่นกัน ...
ต้องหนักแน่นเหมือนดั่งภูผา
ไม่ว่าจะประสบกับปัญหาความยากลำบาก
หรือเผชิญกับความวุ่นวายรอบด้าน
แต่ถ้าจิตใจเราสงบ สะอาด สว่าง
หยุดนิ่งอยู่ภายในตรงศูนย์กลางกายฐานที่ 7⃣
เราย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆ 
เหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหว ...
ต่อแรงลมที่มาจากทิศทั้งสี่ ฉะนั้น 
 
 

☀ คุณครูไม่ใหญ่ ☀
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร