เครื่องวัด

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
เครื่องวัด
 

การประคองใจตลอดเวลา...
เป็นเครื่องวัดว่า
เรารักธรรมะจริงแค่ไหน
อยากเข้าถึงจริงแค่ไหน
ถ้าหากว่า...
เราปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่าน
ไปในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์
ก็แสดงว่า...
เรายังรักไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกัน
 
 
 
 

พระเทพญาณมหามุนี
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 58)