ทำบุญถี่เหนียว

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2557

 

ทำบุญถี่เหนียว

 


เราเกิดมาสร้างบารมี ก็ต้องทำบุญบ่อย ๆ
เหมือนเราหายใจ ยังต้องหายใจบ่อย ๆ
รับประทานอาหารกันบ่อย ๆ อาบน้ำกันบ่อย ๆ
ฝนยังตกบ่อย ๆ ทุกอย่างบ่อย ๆ ทั้งนั้น
บุญก็ต้องทำบ่อย ๆ ถ้านาน ๆ ทำที บุญเราก็น้อย
บุญน้อย ๆ จะสู้กับบาปไม่ได้
เพราะบาปเราก็ทำบ่อย ๆ ถ้าไม่ทำบุญบ่อย ๆ
เดี๋ยวบาปจะได้ช่อง
ทรัพย์เขามีไว้สำหรับเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมี
ดังนั้นจะมาตระหนี่ถี่เหนียวเสียดายแล้วไม่ให้ ไม่ได้
จึงต้องทำบุญอย่างถี่เหนียว คือ ทำบุญบ่อย ๆ ทำบุญถี่ ๆ
ให้บุญเหนียวแน่น บาปจะได้ไม่ได้ช่อง

 

 


พระเทพญาณมหามุนี
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
(หนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ๓ หน้า 29)

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร