" อ ย่ า ใ ห้ มั น เ สื่ อ ม เ สี ยใ ห้ มั น เ สื่ อ ม แ ล้ ว ไ ด้ "

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

" อ ย่ า ใ ห้ มั น เ สื่ อ ม เ สี ยใ ห้ มั น เ สื่ อ ม แ ล้ ว ไ ด้ "

 

         อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร
ทำความเพียรให้สม่ำเสมอ
ใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่า ให้เป็นประโยชน์

 

เดี๋ยวกายมนุษย์มันก็แตกดับแล้ว
มันเสื่อมกันไปทุกวัน
แต่เป็นความเสื่อมที่เราสังเกตไม่ออก

 

เพราะมันเสื่อมไปทีละนิดอย่างต่อเนื่อง
เพลอประเดี๋ยวเดียว หน้าเหี่ยวแล้ว
ฟันหลุดแล้ว ตาฟางแล้ว หูตึงแล้ว
ผมหงอก ผมร่วง

 

การลุกเดินเหินไม่กระปรี้กระเปร่า
ไม่กระฉับกระเฉง นอนนานก็เมื่อย
ยืนนานก็เมื่อย นั่งนานก็เมื่อย
เดินนานก็เมื่อย มันเสื่อมลงไปทุกวัน

 

แต่อย่าให้มันเสื่อมเสีย
ให้มันเสื่อมแล้วได้
กายเสื่อมไปแต่ใจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ
สว่างไปเรื่อยๆ ใสไปเรื่อยๆ บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ

 

 

(ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร