คนศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2557

 

 

คนศักดิ์สิทธิ์


เมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายภายใน
ตัวเราก็เป็นเหมือนพระสถูป พระเจดีย์
เป็นที่สถิตของพระรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์
เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรา
ตัวเราก็จะศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย
ความคิด คำพูด การกระทำก็ศักดิ์สิทธิ์
เมื่อเขากราบไหว้เรา
ก็หมายถึงกราบไหว้ไปถึงพระรัตนตรัย
ทั้งภายนอกและภายใน

 


พระเทพญาณมหามุนี
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 39)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร