แค่ทางผ่าน

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2557

.
 
 
แค่ทางผ่าน
 
 
“โลก” เป็นเพียงทางผ่าน
สำหรับผู้มีบุญ มีบารมี มีปัญญา
ใช้อาศัยสร้างบารมี
สั่งสมบารมีให้เพิ่มพูนมากขึ้น
เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานเท่านั้น
 
 

พระเทพญาณมหามุนี
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 44)