แก้ไขตัวเองได้ใจเป็นสุข

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2558

    แก้ไขตัวเองได้ใจเป็นสุข

             มนุษย์เสียเวลาไปมากกับการพยายาม แก้ไขข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์แต่ข้อผิดพลาดของตัวเองไม่ค่อยแก้ไข ทั้ง ๆ ที่หากแก้ไขตัวเราเองได้แล้วจะเป็นสุขใจ แต่มนุษย์ไม่ค่อยชอบ แก้ไขตนเองชอบแก้ตัวมากกว่า


                              "คุณครูไม่ใหญ่"
                                 ๒๘ กค. ๕๐

 Total Execution Time: 0.0063590010007222 Mins