ความสำเร็จมีอยู่แล้ว

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2558

ความสำเร็จมีอยู่แล้ว

             ความสำเร็จนั้นมีอยู่แล้ว  สติปัญญาของเราก็มีอยู่  ขอเพียงเราดึงสติปัญญามาใช้ให้เต็มที่  ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่ากลัวอุปสรรค  หรือความทุกข์ยากลำบากใดใด  ที่จะเกิดขึ้น  อย่าท้อถอย  อย่าวิตกกังวล  อย่าทะเลาะขัดแย้งกัน  ให้สามัคคีกลมเกลียว  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0013587832450867 Mins