บุญ ก็คือ ความดีที่เราทำ

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2558

 

 

    บุญ ก็คือ ความดีที่เราทำ ทั้งจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนากลั่นใจเราให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ 

ยิ่งบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เท่าไร บุญก็ยิ่งมาก 

เมื่อมีบุญมากจะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้น ความสุข ความสำเร็จ ความสมหวัง ก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราทุกอย่าง 

จนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกเลย อยากจะปฏิบัติธรรม อยากจะอยู่ในกลางของกลาง เพื่อมุ่งเข้าไปหาที่สุดในกลางอย่างเดียว

 

 

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี