เราเกิดมา..เพื่อสร้างบุญ

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2558

 

 

 

เราเกิดมา..เพื่อสร้างบุญ

 

 

  เราเกิดกันมาชีวิตหนึ่ง ก็เพื่อนสร้างบุญบารมีเท่านั้น ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้  เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรา ทุก ๆ คน จะต้องบรรลุผลนิพพาน

 

 เพราะฉะนั้น ในขณะที่เรายังอยู่ระหว่างการเดินทางไกล  เพื่อไปสู่พระนิพพาน เราจะต้องเตรียมเสบียง ของเราติดตัวไปในภพเบื้องหน้า

 

 

รรมะคุณครูไม่ใหญ่