เมตตาธรรม

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2557

 

เมตตาธรรม

 


      การแผ่เมตตานี้เป็นเรื่อง ของความนุ่มนวลของใจ  ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจ  ซึ่งใครก็ไม่สามารถทำให้ใคร บริสุทธิ์ได้   มีแต่ตนเองเท่านั้น ที่สามารถทำตนเองให้บริสุทธิ์ได้


เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ และความนุ่มนวลของจิต ที่ประกอบด้วยเมตตาธรรม จะทำให้เราเข้าถึงธรรมที่ละเอียด ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปได้อย่างง่ายดาย


เมตตาธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างยิ่ง   ถ้าทุกคนในโลกนี้ มีเมตตาจิตต่อกัน  บ้านเมืองจะมีแต่ความสงบสุข ปราศจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร