การเอาใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ในอิริยาบททั้ง4ในทุกๆกิจกรรม

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2557

 

 

การเอาใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ในอิริยาบททั้ง4ในทุกๆกิจกรรม

 

ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรก็ตาม ถ้าใจอยู่ตรงนี้ ได้ชื่อว่า เราปฏิบัติธรรมเราไม่ห่างจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเราได้เข้าไปใกล้กับธรรมะของพระพุทธเจ้า

 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
27 ก.ค.2535

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร