°○"กำไรชีวิต"○°

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2557

 

 

 

 

°○"กำไรชีวิต"○°"เวลา" ที่เราสูญเสียไป
สิ่งที่ได้กลับคืนมานั้น
ต้องเป็นกำไรชีวิต

"กำไรชีวิต" วัดตรงที่บุญกุศล
ที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน
ทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น
อย่างนี้จึงเรียกว่า ได้กำไรชีวิต

 "ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่"