ปรับปรุงแหล่งที่มาของความคิด

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2557

 

 

 

ปรับปรุงแหล่งที่มาของความคิด  

 

 

  ปรับปรุงแหล่งที่มา ของความคิด ที่อยู่ภายในของเรา  ให้มีความสะอาด ให้มีความบริสุทธิ์ ให้มีความผ่องใส ให้มีความคิดในทางสร้างสรรค์ ในสิ่งที่ดีงาม รู้จักการให้อภัย ซึ่งกันและกัน ไม่ผูกโกรธ ไม่ผูกพยาบาท ไม่คิดเบียดเบียน ซึ่งกันและกัน ...ตรึกอยู่ในธรรม 

 


  ถ้าได้อย่างนี้แล้ว ไม่ช้าสันติสุขที่เราเกิดขึ้น จากจุดเล็ก ๆ  ที่เราเริ่มตอนนี้ ก็จะแผ่ขยายไปทั่วโลกได้ แสงหิ่งห้อยที่เกิดขึ้น ที่ศูนย์กลางกายในวันนี้ จะโชติช่วงชัชวาล ในวันข้างหน้าได้ 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร