อย่าทำตามกำลัง ให้ทำเต็มกำลัง

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

อย่าทำตามกำลัง ให้ทำเต็มกำลัง

 

อย่าทำตามกำลัง ต้องทำให้เต็มกำลัง ให้มันสุด ๆ ในระดับที่นึกแล้วปลื้ม นึกแล้วมีปีติ มีความภาคภูมิใจ ชื่นอกชื่นใจในทุกสถานที่ อยู่ที่ไหนเราก็ปลื้มใจได้ ต้องทำขนาดนั้น 

 

จะทำทาน สร้างมหาทานบารมีก็ต้องในระดับที่ปลื้ม จะรักษาศีลก็รักษาในระดับที่นึกแล้วปลื้ม จะเจริญภาวนาก็ทำแล้วต้องปลื้ม เห็นแสงสว่าง เห็นดวงใส ๆ เห็นพระแก้วใส ๆ ปลื้มอกปลื้มใจ อย่างนี้เอาตัวรอด 

 

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่